Ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Liepaitė" dirba 15 darbuotojų: iš jų 9 pedagogai ir 6 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Visi pedagogai įgiję pedagoginį išsilavinimą, turi kvalifikacines kategorijas.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardėPareigybėKvalifikacinė
kategorija
1. Aldona Švetkauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija
2. Eugenija Traigienė Auklėtoja Auklėtoja
3. Roma Masionienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. auklėtoja
4. Angelė Kasekevičienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
5. Reda Kvedaravičienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
6. Alma Vaitkevičienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
7. Ona Savolskienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja
8. Jūratė Bujokienė Meninio ugdymo pedagogė Vyr. mokytoja
9. Jolanta Janavičienė Auklėtoja Vyr. auklėtoja