Vaikų lopšelis - darželis ,,Liepaitė“ pastatytas 1972 m., veiklą pradėjo 1973 m. Tai buvo Lazdijų MSV žinybinės priklausomybės 4 grupių ikimokyklinė ugdymo įstaiga, kurią pastatė patys melioratoriai ir pavadino ,,Liepaitės“ vardu. Plečiantis Lazdijų MSV, daug jaunų šeimų atsikėlė gyventi į Leipalingį. Visi norintys lankyti lopšelį - darželį nepateko, todėl melioratoriai pradėjo statyti dar vieną korpusą su sale. 1985 m. ,,Liepaitėje“ buvo 6 grupės. Atgimimo laikotarpiu dauguma motinų pasiėmė pačios auginti savo vaikus namuose, todėl vaikų skaičius ženkliai sumažėjo iki 2 grupių. Senasis pastatas ir dalis pagalbinių patalpų buvo uždarytos. 1995 m. darželis buvo perduotas Lazdijų rajono valdybos švietimo skyriui. Nuo 1997 m. padidėjus vaikų skaičiui vėl buvo atidaryta 1 grupė.

2000 m. pagal administracinį teritorinį perskirstymą Leipalingį prijungus Druskininkų savivaldybei, lopšelio - darželio veiklą koordinuoja Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyrius. 2006/2007 mokslo metais įstaiga netenkino visų norinčiųjų prašymų, todėl 2007 m. rugsėjo 1 d. buvo atidaryta papildoma grupė.

Nuo 2010 m. rugsėjo1 d. įstaiga persikėlė į kitas rekonstruotas patalpas prie Leipalingio pagrindinės mokyklos, šalia senojo miestelio dvaro. Šiuo metu įstaigoje veikia 4 grupės: 1 lopšelinio amžiaus, 2 darželinio amžiaus ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Leipalingio vaikų lopšelis – darželis ,,Liepaitė“ yra vienintėlis Leipalingio seniūnijoje.

2012 m. rugpjūčio 29 d. Leipalingio pagrindinėje mokykloje įsteigtas ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,Liepaitė", kuris tęsia Leipalingio vaikų lopšelio-darželio ,,Liepaitė" veiklą.